Polityka prywatności. Informacja o plikach cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności oraz informacja o plikach cookies dotyczy strony internetowej oraz  usług  dostępnych w  domenie www.adwokatkulak.pl, oferowanych i świadczonych przez następujący podmiot: Adwokat Krzysztof Kułak, ul. Ogrodowa 19/33, 58-306 Wałbrzych, NIP: 8862839354.

2. Polityka prywatności

Użytkownicy tej strony internetowej nie są proszeni o podawanie żadnych danych osobowych w trakcie wizyt na stronie. Technologie stosowane w ramach strony internetowej nie zbierają danych osobowych.

W przypadku kontaktu poprzez pocztę e-mail lub w inny sposób możemy poprosić  Państwa o podanie pewnych danych, ale tylko tych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Do takich danych należą np.: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych i informacji dotyczących naszych Klientów lub użytkowników strony internetowej.

Jeżeli zwróciliśmy się do Ciebie o podanie danych osobowych, to ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy o świadczenie przez nas usług lub jest konieczne do realizacji świadczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy.

3. Tajemnica zawodowa adwokata

Twoje dane podlegają ochronie na zasadach określających zasady zachowania tajemnicy zawodowej adwokatów.

Adwokat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy jedynie informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) – w zakresie określonym tymi przepisami.

4. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).

a. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (np. w pamięci Twojego komputera). Pliki cookies są zwykle zapisywane przy “wejściu” oraz “wyjściu” z serwisu. Nie są one wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookies, można uzyskać pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

b. Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Stosowane przez nas pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do sprzętu komputerowego użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza statystyk odwiedzanych stron. Dzięki plikom cookies możesz komunikować się za pomocą formularzy. Na naszej stronie nie są wyświetlane reklamy.

c. Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Sesyjne – wygasające po zakończeniu sesji, wykorzystywane przy komunikacji.

Stałe – przetrzymujące stałe preferencje użytkownika oraz dane statystyczne.

d. Jak zablokować pliki cookies?

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych przeważnie zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies, zarówno stałych jak i sesyjnych.  Twoja przeglądarka internetowa może zostać skonfigurowana tak, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiało się stosowne powiadomienie. Mogą Państwo również całkowicie zablokować obsługę plików cookies.  Może  się  to  jednak wiązać z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies i Twojej przeglądarki internetowej dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, jej instrukcji obsługi lub na stronach internetowych ich producenta.

W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami: Internet ExplorerMozilla Firefox : Google Chrome : Opera.

e. Skutki wyłączenia plików cookies

Wyłączenie możliwości zapisu plików cookies przez użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem naszej strony lub oferowanych w ramach niej usług.